Stratégie a ciele

Zavolajte nám

0948 917 398
  • Stratégiou spoločnosti MCOM-NET, s.r.o. je poskytovanie vysokokvalitných telekomunikačných služieb pre potreby zákazníkov a iných telekomunikačných partnerov, či už na regionálnej, národnej úrovni.
  • Portfólio služieb, ako aj technické a personálne zázemie spoločnosti, umožňuje každej skupine zákazníkov alebo telekomunikačných partnerov poskytnúť optimálny pomer medzi požadovanou kvalitou služieb a cenou. Samozrejmosťou je možnosť individuálneho nastavenia podmienok úrovne poskytovania služby (SLA).

Stratégia a ciele spoločnosti:

  • Hlavným krédom spoločnosti je maximálna spokojnosť zákazníka
  • Poskytnúť vysokokvalitné technické zabezpečenie pre zákazníka
  • Poskytnúť komplexné telekomunikačné riešenia
  • Rozširovať firemné produktové portfólio služieb
  • Trvalo udržať a zvyšovať trhový podiel
  • Dosiahnuť vysokú úroveň IP siete a s tým súvisiacu kvalitu poskytovania našich telekomunikačných služieb
  • Stať sa významným outsourcingovým partnerom pre oblasť elektronických komunikácií