Pre firmy

Zavolajte nám

0948 917 398

Pripojenie do siete internet MCOM-NET Garant

Ponúkame:

 • nepretržité pripojenie do celosvetovej siete internet s rýchlosťou pripojenia podľa výberu zákazníka,
 • plne zálohované prepojenie na zahraničných poskytovateľov a priama komunikácia s registrátorom RIPE,
 • technický servis a dohľad 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Výhody:

 • BGPv4 smerovanie a propagácia zákazníckeho AS do globálnej smerovacej tabuľky,
 • rýchly prístup k informáciám a databázam zverejnených na internete,
 • paušálne poplatky nezávislé od objemu prenesených dát,
 • rýchle zriadenie služby na profesionálnej úrovni,
 • možnosť sledovania štatistík využiteľnosti pripojenia,
 • prevádzkovanie backbone siete vlastnými pracovníkmi, nezávislosť prevádzky od tretích osôb,
 • prezentácia zákazníka prostredníctvom webu, e-banking, e-business, e-bay, e-mail,
 • dostupnosť internetových služieb na objednávku (video, hudba, hry, multimédiá…),
 • možnosť zlúčiť s hlasovou prevádzkou, dátovou prevádzkou, VPN.

Komu je služba určená?

Služba je určená všetkým zákazníkom, ktorí kladú vysoké požiadavky na pripojenie do siete internet a zároveň tak môžu použiť internet ako pracovný nástroj na rozvíjanie nových obchodných aktivít. Naše zákaznícke portfólio zahŕňa celé spektrum zákazníkov od bytových odberateľov až po regionálnych poskytovateľov internetu.

Technické riešenie

Pripojenie k sieti internet je realizované kombináciou backbone siete MCOM-NET a jeho pripojením k zariadeniam zákazníka. Backbone je realizovaný kombináciou 1 Gbitethernet siete a ethernet cez SDH, resp. SDH siete alebo wirelessbackbone podľa dostupnosti. Technické riešenie pripojenia k zákazníkovi je zvolené v závislosti od poskytovanej služby, pričom najkvalitnejšie riešenia zahŕňajú aj vybudovanie optických pripojení, spravidla sa však jedná o rádiové prenosové zariadenia. MCOM-NET s. r. o., štandardne odovzdáva službu na 1000Base LX rozhraní (pár konektorov LC-APC alebo E2000-APC), ktoré sa následne pripája buď k zariadeniu siete LAN alebo priamo k sieťovej karte PC zákazníka.

Dostupnosť služby

Služba MCOM-NET Garant je dostupná na celom území Slovenska prostredníctvom partnerských optických sietí založených na vysokokvalitnom prenosovom systéme SDH.

IP kamerové systémy

Riešite možnosť monitorovať Vaše pracoviská, sklady, parkoviská a dôležité objekty? Chcete sa pozrieť na svoje priestory aj z domu alebo zo zahraničia?

Riešením sú IP kamerové systémy, ktoré pracujú v režime WEB servera s podporou snímania obrazu a zvuku. IP kamerové systémy sú pripojené do Vašej počítačovej siete alebo siete INTERNET. V prípade Vášho záujmu Vám naši pracovníci pripravia návrh riešenia Vašej požiadavky.

IP kamera je spojením digitálnej kamery a počítača so sieťovým pripojením. Ako každé iné sieťové zariadenia sa IP kamery pripájajú priamo do LAN siete a majú jedinečnú IP adresu, pomocou ktorej sa k jednotlivým kamerám pripojíme cez web rozhranie pomocou počítača. Všetko potrebné k pozeraniu obrazu je zabudované priamo v kamere. Každá IP kamera má v sebe softvér pre web server, FTP server, FTP klienta a emailového klienta. Niektoré modely môžu byť vybavené rôznymi pridanými funkciami ako detekcia pohybu, privátne masky, WiFi rozhranie, PoE atď.

Výhody:

 • celý systém sa pripája do Vašej existujúcej LAN siete, t. z. odpadá potreba ťahania káblových rozvodov pre kamerový systém,
 • sledovanie je možné z ktoréhokoľvek miesta v sieti na monitore počítača aj cez internet,
 • rozlíšenie obrazu nie je obmedzené riadkovaním televízora, na ktorom sú sledované analógové kamery,
 • pokročilé možnosti sledovania počtu osôb, alebo dokonca rozoznávania poznávacích značiek áut,
 • možnosť napájania kamery cez POE (Power Over Ethernet), takže stačí ku kamere priviesť jediný kábel,
 • automatické prepínanie denného (farebný obraz)/nočného (čiernobiely obraz) režimu,
 • dĺžka záznamu je obmedzená len veľkosťou diskového priestoru, ktorý je možné rozširovať,
 • pre sledovanie kamier nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenie (videoserver, videorekordér),
 • počet kamier je obmedzený len veľkosťou vašej siete, a je ho možné stále podľa požiadavky zväčšovať.