PO-PIA 9:00 - 17:00
0948 171 580,  0948 525 152

IP ADRESA
Každý server a počítač pripojený k internetu másvoju adresu, ktorá ho jednoznačne identifikuje– IP adresa. Sú to štyri čísla (každé v rozsahu od 0 po 255), oddelené bodkou napr. 213.29.7.27 IP adresu PC zistíte, ak spustíte príkazový riadok a zadáte príkaz ipconfig

TCP/IP používa súbor protokolov:
DNS (Domain Name system)– systém doménových mien
FTP (File transfer protocol) – pre prenos súborov medzipočítačmi
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – prenoshypertextových informácií,
HTTPS- šifrovanie dát
POP3 (Post Office protocol)- prenos emailov zpoštového servera do lokálneho klienta
SMTP (Simple Mail Transfer protocol) – prenos emailovcez internet

PROTOKOL
Aj keď sú v PC sieti zapojené PC rôznychvýrobcov, vedia vzájomne komunikovať avymieňať si dáta. Realizuje sa to vďakaspoločným pravidlám komunikácie, ktorýmhovoríme protokol.Vo veľkých heterogénnych sieťach sa používasúbor protokolov označovaný ako TCP/IP(Transmission Control Protokol/ InternetProtocol)

Systém DNS ( DNS – Domain Name System )
je systém databáz uložených domén a IP adries na serveroch DNS. Je to systém, ktorýprevedie slovnú (doménovú) adresu na číselnú a naopak.

. . : : MCOM-NET s. r. o.