PO-PIA 9:30 - 17:00

Káblová televízia

6€/mesiac

Zriadenie prípojky


60,- EUR: 1. účastnícka zásuvka,

kabel 5m, bez zemných prác na pozemku,

bez lištovania


10,- EUR : znovupripojenie po odpojení

Upomienky

0,- EUR : Elektronická - Email (1-2. upomienka)

6,- EUR : Písomná - poštou (3.upomienka)

25,- EUR : Výzva advokáta

Internet

10€/mesiac

( Down: 8Mbit/s - Up: 0,5 Mbit/s )

Zriadenie prípojky


50,- EUR ( konfigurácia modemu,

kábel 5m, bez zemných prác na pozemku,

bez lištovania)


25,- EUR Wifi router TP-link WR841N (konfigurácia routra)

Upomienky

0,- EUR : Elektronická - Email (1-2. upomienka)

6,- EUR : Písomná - poštou (3.upomienka)

25,- EUR : Výzva advokáta

Názov Frekvencia
(Mhz)
Názov Frekvencia
(Mhz)
STV1 182,25 JOJ 224,25
STV2 196,25 Eurosport 245,25
TA3 168,25 JOJ+ 217,25
NOE 238,25 DOMA 383,25
Jim Jam 266,25 Slagr 351,25
Slovak Sport 2 280,25 Markiza 210,25
Ocko 311,25 Viasat History 133,25
LUX 327,25 WAU 343,25
Retro 367,25 FilmBox 287,25
Senzi 359,25 Discovery Channel 252,25
Film+ 303,25 DajTO 375,25
. . : : MCOM-NET s. r. o.